Հայտարարություն ընդունելութայն քննությունների արդյունքների վկայագրերի մասին

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն   Դիմորդների՝ 2020թ. միասնական (բուհերի ընդունելության) քննությունների արդյունքների վկայագրերը գտնվում են ԱՀ Գնահատման և թեստավորման կենտրոնում: Արցախի Հանրապետության բոլոր բուհերի և Հայաստանի Հանրապետության պետական բուհերում Արցախի Հանրապետությանը …

Շարունակել կարդալը »

ԱՀ հանրակրթական և նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում առկա՝ ուսուցիչների թափուր տեղերի մրցույթ

   Մրցույթի մասնակիցների գիտելիքների և մասնագիտական կարողությունների ստուգումն անց է կացվելու երկու փուլով` գրավոր և բանավոր` ըստ Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության և մշակույթի նախարարության կողմից հաստատված հարցաշարերի: Հարցաշարերը հրապարակված են «Լուսարար» պաշտոնաթերթում, տեղադրված են նաև սույն հայտարարության մեջ՝ PDF ֆայլերի …

Շարունակել կարդալը »

Հայտարարություն գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորման շրջանակներում կիրառական արդյունքի ձեռքբերմանն ուղղված գիտական հետազոտական նախագծերի մրցույթի մասին

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ու Թ Յ Ու Ն Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության և մշակույթի  նախարարությունը կազմակերպում է գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորման շրջանակներում կիրառական արդյունքի ձեռքբերմանն ուղղված գիտական հետազոտական նախագծերի մրցույթ։ Մրցույթին մասնակցելու …

Շարունակել կարդալը »

Հայտարարություն. Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան/ լրացուցիչ փուլ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Հարգելի՛ դիմորդներ, Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանի «084101.01.07 Անասնաբուժություն» և «081101.01.07 Ագրոնոմիա» կրթական ծրագրերի թափուր տեղերի մրցույթին մասնակցելու համար  դիմորդները ընդունելության քննության գնահատականի փոխարեն կարող են ներկայացնել միայն ատեստատի կամ ամփոփիչ ավարտական քննության գնահատականները:

Հայտարարություն. ընդունելության մրցույթի լրացուցիչ փուլ

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն (ընդունելության մրցույթի լրացուցիչ փուլի) Ս. թ.  հուլիսի 20-ից մինչև հուլիսի 22-ը Գնահատման և թեստավորման կենտրոնը (առցանց) էլեկտրոնային եղանակով ընդունում է բուհերի մասնագիտությունների թափուր տեղերի ընդունելության մրցույթի լրացուցիչ …

Շարունակել կարդալը »

2020-21 ուստարվա ընդունելության մրցույթի արդյուքներ. ՀՀ բուհեր

Հարգելի՛ դիմորդներ, կից ցուցակներում ծանոթացեք ընդունելության մրցույթի արդյունքներին՝ ըստ ՀՀ բուհերի՝       Ագրարային համալսարան. Ագրարային քաղաքականություն… Բժշկական. Բուժական գործ Բրյուսով. Միջմշակութային հաղորդակցություն Բրյուսով.Անգլերեն լեզու Բրյուսով.Թարգմանչական գործ իտալերեն և հայերեն Բրյուսով.Թարգմանչական գործ չինարեն և հայերեն Բրյուսով.Ֆրանսերեն լեզու ԵՊՀ. Միջազգային …

Շարունակել կարդալը »

2020-21 ուսումնական տարվա ընդունելության մրցույթի արդյունքներ. ԱՀ բուհեր

Հարգելի՛ դիմորդներ, կից ցուցակներում ծանոթացեք 2020-21 ուսումնական տարվա ընդունելության մրցույթի արդյունքներին՝ ըստ ԱՀ բուհերի՝ ԱրՊՀ_ ցուցակներ Շուշիի տեխնոլոգիական_ ցուցակներ Մեսրոպ Մաշտոց համալսարան _ ցուցակներ Գյուրջյան _ցուցակներ      

«Ադրբեջանի ցեղասպանական վարքը.պատմություն և արդիականություն». միջազգային առցանց գիտաժողով

Ս.թ. հուլիսի 15-ին և 16-ին տեղի կունենա միջազգային առցանց գիտագործնական կոնֆերանս՝  «Ադրբեջանի ցեղասպանական վարքը .պատմություն և արդիականություն» խորագրով՝ նվիրված Շուշիի հայ բնակչության ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին: Գիտագործնական կենֆերանսի զեկուցումները նպատակաուղղված են վերհանելու հայոց մշակութային ու լուսավորչական կենտրոններից մեկում՝ Շուշիում, 1920թ. թուրքերի …

Շարունակել կարդալը »

«ԻՎԱՆ ԱԹԱՅԱՆ ԿՐԹԱԹՈՇԱԿ»-Ի ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

                 ԿԱՐԳ «ԻՎԱՆ ԱԹԱՅԱՆ ԿՐԹԱԹՈՇԱԿ»-Ի ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ Սույն կարգով սահմանվում են Արցախի պետական համալսարանի և Հայաստանի Հանրապետության բակալավրի կրթական ծրագրեր իրականացնող պետական ուսումնական հաստատություններում սովորող ուսանողներին «Իվան Աթայան կրթաթոշակ» (այսուհետ` կրթաթոշակ) տրամադրելու հետ կապված հարաբերությունները: Կրթաթոշակը …

Շարունակել կարդալը »

ԱՀ ԿԳՄ նախարարի տեղակալ Դիմա Առստամյան. կենսագրություն և գործունեություն

Դիմա Գրիշայի Առստամյանը ծնվել է 1986թ. մայիսի 7-ին, Ասկերանի շրջանի Ավետարանոց գյուղում: ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ 2003թ. ավարտել է Ավետարանոցի  միջնակարգ դպրոցը: 2003-2009թթ. գերազանց առաջադիմությամբ սովորել է Արցախի պետական համալսարանի ֆիզ/մաթ. ֆակուլտետի ֆիզիկա-աստղագիտություն բաժնում: 2004-2006թթ. ծառայել է ՊԲ-ի շարքերում: 2009-2011թթ. սովորել է ԱրՊՀ-ի …

Շարունակել կարդալը »

Հին գրառումներ «