Մեկնարկել է առարկայական օլիմպիադայի դպրոցական փուլը

Հունվարի 10-ից ԱՀ հանրակրթական դպրոցներում մեկնարկել է դպրոցական առարկայական օլիմպիադան: 14  առարկայից  օլիմպիադաներին  մասնակցում  են   5-12-րդ  դասարանների  աշակերտները: Ըստ  առարկաների՝ օլիմպիադայի  համար նախատեսված  է  2-3  ժամ:  Շրջանային (քաղաքային)  օլիմպիադանները  տեղի  կունենան  հունվարի  29-ից  փետրվարի  24-ը, հանրապետական  փուլը՝   փետրվարի  25-ից  մինչև  մարտի  …

Շարունակել կարդալը »

Արտաքին Ընթացիկ Գնահատում 2018-2019 Նոյեմբեր-Դեկտեմբեր։Քիմիա խորացված 11-րդ դասարան

Թեստ 1 Թեստ 2 Թեստ 3 Թեստ 4

Արտաքին Ընթացիկ Գնահատում 2018-2019 Նոյեմբեր-Դեկտեմբեր։Քիմիա ընդհանուր 11-իդ դասարան

Թեստ 1 Թեստ 2 Թեստ 3 Թեստ 4

Արտաքին Ընթացիկ Գնահատում 2018-2019 Նոյեմբեր-Դեկտեմբեր։Քիմիա 8-րդ դասարան

Քիմիա 1 Քիմիա 2 Քիմիա 3 Քիմիա 4

Արտաքին Ընթացիկ Գնահատում 2018-2019 Նոյեմբեր-Դեկտեմբեր։Ռուսաց լեզու 11-րդ դասարան

Թեստ 1 Թեստ 2 Թեստ 3 Թեստ 4

Արտաքին Ընթացիկ Գնահատում 2018-2019 Նոյեմբեր-Դեկտեմբեր։Ռուսաց լեզու 8-րդ դասարան

Թեստ 1 Թեստ 2 Թեստ 3 Թեստ 4

Արտաքին Ընթացիկ Գնահատում 2018-2019 Նոյեմբեր-Դեկտեմբեր։Ռուսաց լեզու 6-րդ դասարան

Թեստ 1 Թեստ 2 Թեստ 3 Թեստ 4

Արտաքին Ընթացիկ Գնահատում 2018-2019 Նոյեմբեր-Դեկտեմբեր։Մայրենի 6-րդ դասարան

Թեստ 1 Թեստ 2 Թեստ 3 Թեստ 4

Արտաքին Ընթացիկ Գնահատում 2018-2019 Նոյեմբեր-Դեկտեմբեր։Մայրենի 5-րդ դասարան

Թեստ 1 Թեստ 2 Թեստ 3 Թեստ 4

Արտաքին Ընթացիկ Գնահատում 2018-2019 Նոյեմբեր-Դեկտեմբեր։Մայրենի 4-րդ դասարան

Թեստ 1 Թեստ 2 Թեստ 3 Թեստ 4

Հին գրառումներ «