«

»

ԿԳՍ նախարարը շնորհավորական ուղերձ է հղել Վերջին զանգի կապակցությամբ

Սիրելի շրջանավարտներ,

Տոնական այս օրը ուրախ եմ  շնորհավորել ձեզ, ձեր ծնողներին և ուսուցիչներին:

Դպրոցական վերջին զանգը կարևոր խորհուրդ ունի իր մեջ: Այս պահից սկսած ձեզնից յուրաքանչյուրն ազատ է  ինքնուրույն որոշում կայացնելու, ընտրություն կատարելու: Հետևաբար, սա նաև շատ պատասխանատու պահ է:

Այս հանգրվանին դուք հասել եք ձեր ծնողների և ուսուցիչների օգնությամբ: Այսօրկանգնածեքճամփաբաժանինևինքներդպիտիորոշեք՝որուղղությամբգնալ:

21-րդ դարում անսահման հնարավորություններ են  բացված ձեր առջև: Այդ հնարավորություններից օգտվելու համար կարևոր են ոչ միայն ձեր գիտելիքները, այլև  ունակությունները, հմտությունները, անձնային որակները: Պիտիկարողանաքճիշտգնահատելձերներուժըևառկահնարավորությունները, որպեսզիճիշտկողմնորոշվեքապագամասնագիտությանընտրությանհարցում: Պիտիսովորեքհաղթահարելդժվարություններըևլավատեսությամբառաջընթանալ:

ԴուքԱրցախիՀանրապետությաննորսերունդնեք, ևվաղըձեզէվստահվելումերերկրիճակատագիրը, երկիր, որիազատությանևանկախությանհամարհազարավորհայորդիներիրենցկյանքնենզոհաբերել, երկիր, որիկայացմանըողջհայազգնէօգնել:

Վստահ եմ՝  այսօր, իդեմսձեզ, մենքդեպիմեծկյանքենքճանապարհում   խելացի,  շնորհալի,  նախաձեռնող ու  հայրենասեր  սերունդ, որը հպարտանալու բազում պահեր է պարգևելու մեզ և մեծպատասխանատվությամբէստանձնելումեր հայրենիքի զորացման պատվաբեր առաքելությունը:

Երախտագիտությանուգնահատանքիխոսքսեմուղղումբոլորայնուսուցիչներին, ովքերսիրով ունվիրումովենկատարելևկատարումիրենցառաքելությունը:

Սիրելիշրջանավարտներ,

Կրկինշնորհավորելով, մաղթումեմձեզբարիերթ: Թողանցնելիքճանապարհըձեզուղղորդիդեպիլուսավորհանգրվաններ:

Խաղաղությունևարժանապատիվկյանք՝մերերկրինումերժողովրդին:

ՆԱՐԻՆԵ ԱՂԱԲԱԼՅԱՆ

Արձագանքել

Ձեր E-mail հասցեն չի հրապարակվի:

Դուք կարող եք օգտագործել հետևյալ HTML թեգերն ու ատրիբուտները. <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>