«

»

Մրցույթ՝ Արցախի հետևյալ հանրակրթական դպրոցների   ուսուցիչների   թափուր տեղերի համար

Հայտարարվում է մրցույթ  Արցախի հետևյալ հանրակրթական դպրոցների   ուսուցիչների   թափուր տեղերի համար

Մրցույթի մասնակիցների գիտելիքների և մասնագիտական կարողությունների ստուգումն անցկացվելու է երկու փուլով` գրավոր և բանավոր` ըստ Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության և սպորտի նախարարության կողմից հաստատված հարցաշարերի: Հարցաշարերը հրապարակված են «Լուսարար» պաշտոնաթերթի 2013 թվականի 25-26 և 2014 թվականի 23-24 համարներում, տեղակայված են նաև Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության և սպորտի նախարարության edu.nkr.am կայք էջում:

Մրցույթին մասնակցելու համար անձը հանձնաժողովին է ներկայացնում`

1.Հանձնաժողովի անունով գրավոր դիմում` նշելով այն աշխատատեղը, որին հավակնում է: (Ձև 1)

2.Փաստաթուղթ (դիպլոմ) «Հանրակրթության մասին» ԼՂՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասի պահանջին համապատասխան որակավորման վերաբերյալ

3.Անձնագրի պատճենը

4.Ինքնակենսագրություն (Ձև 4)

5.Թափուր աշխատատեղը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքներին և աշխատանքային ունակություններին ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի, հավաստագրերի պատճենները (դրանց առկայության դեպքում)

6.Մեկ լուսանկար` 3×4 չափի

7.Այլ պետությունների քաղաքացիները` Արցախի Հանրապետությունում աշխատելու իրավունքը փաստող վկայագիր

8.Արցախի Հանրապետության արական սեռի քաղաքացիները ներկայացնում են նաև զինգրքույկ: Փաստաթղթերի պատճենները պետք է ներկայացնել բնօրինակների հետ:

Փաստաթղթերն ընդունվում են սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից մինչև օգոստոսի 23-ը ներառյալ, ամեն օր` ժամը 09:00-ից 15:00-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից` համապատասխան հանրակրթական ուսումնական  հաստատությունում: Փաստաթղթերի ընդունումը կանցկացվի ըստ կարգի: Մրցույթները տեղի կունենան օգոստոսի 24-ից օգոստոսի  30-ը ընկած ժամանակահատվածում: Մանրամասն տեղեկությունների համար դիմել համապատասխան ուսումնական հաստատություն:

Ուսուցիչների թափուր տեղեր կան հետևյալ բնակավայրերում և հետևյալ առարկաներից՝

Դասվար

Ստեփանակերտ

Հ 6 հ/դ – 20 ժամ

Հ 8 հ/դ – 20 ժամ

Մարտակերտի շրջան

Մարտակերտի թ.1 մ/դ – 20 ժամ

Վերին Հոռաթաղի մ/դ – 16 ժամ

Թալիշի մ/դ – 20 ժամ

Մատաղիսի մ/դ – 40 ժամ

Կիչանի և Նոր Ղազանչիի մ/դ – 12 ժամ

Նոր Մարաղայի մ/դ-ի Նոր Ջրաբերդի մ/ճ – 22 ժամ

Մարտակերտի թ.2 հ/դ – 20 ժամ

Մարտունու շրջան

Մարտունու հ.1 մհ/դ – 20 ժամ

Կաղարծու մ/դ-ի Պառավաթումբի մ/ճ – 13 ժամ

Կոլխոզաշենի մ/դ-ի Մսմնայի մ/ճ -12 ժամ

Հադրութի  շրջան

Հադրութի մհ/դ – 40 ժամ

Առաջամուղի մ/դ – 20 ժամ

Քյուրաթաղի մ/դ – 37 ժամ

Առաքելի մ/դ – 20 ժամ

Խանձաձորի մ/դ-ի Հայկավանի մ/ճ – 2 հաստիք

ՈՒխտաձորի մ/դ – 16 ժամ

Շուշիի շրջան

Շուշի Խ.Աբովյանի անվան մ/դ– 20 ժամ

Շահումյանի  շրջան

Նոր Էրքեջի մ/դ – 20 ժամ

Նոր Վերինշենի մ/դ – 18 ժամ

Քաշաթաղի  շրջան

Գողթանիկի մ/դ – 1 հաստիք

Բազմատուսի մ/դ – 1 հաստիք

Մշենիի մ/դ – 1 հաստիք

Միրիկի մ/դ – 1 հաստիք

Հերիկի հ/դ – 2 հաստիք

Հակի հ/դ – 1 հաստիք

Աղանուսի մ/դ – 1 հաստիք

Աղավնատան մ/դ – 2 հաստիք

Հակարիի մ/դ -1 հաստիք

Վուրգավանի մ/դ – 1 հաստիք

Սարատակի մ/դ – 1 հաստիք

Քարոտանի մ/դ – 1 հաստիք

Երիցվանքի մ/դ – 2 հաստիք

Հայոց լեզու և գրականություն

Ստեփանակերտ

Հ 4 հ/դ – 12 ժամ

Հ 8 հ/դ – 12 ժամ

Հ 9 հ/դ – 12 ժամ

Ասկերանի շրջան

Հարավի մ/դ -22 ժամ

Մարտակերտի շրջան

Մարտակերտի թ.1 մ/դ -18 ժամ

Ճանկաթաղի մ/դ-ի Վարդաձորի մ/ճ -10 ժամ

Նոր Սեյսուլանի մ/դ – 6 ժամ

Մատաղիսի մ/դ – 16 ժամ

Մարտունու շրջան

Թաղավարդի մ/դ -6 ժամ

Կոլխոզաշենի մ/դ – 12 ժամ

Սոսի մ/դ – 6 ժամ

Շահումյանի  շրջան

Նոր Բրաջուրի մ/դ – 12 ժամ

Նոր Էրքեջի մ/դ – 8 ժամ

Քաշաթաղի  շրջան

Վարդուտի մ/դ – 12 ժամ

Բազմատուսի մ/դ – 18 ժամ

Դրախտաձորի մ/դ – 17 ժամ

Հակարիի մ/դ – 18 ժամ

Միջնավանի մ/դ – 6 ժամ

Քարեգահի մ/դ – 8 ժամ

Ղազարապատի մ/դ – 23 ժամ

Վակունիսի  հ/դ – 8 ժամ

Մշենի մ/դ -18 ժամ

Տանձուտի հ/դ – 27 ժամ

Ուռեկանի մ/դ – 31 ժամ

Այգեհովիտի մ/դ – 16 ժամ

Իշխանաձորի մ/դ – 12 ժամ

Աղաձորի մ/դ – 10 ժամ

Երիցվանքի մ/դ – 30 ժամ

Դիցմայրիի հ/դ – 16 ժամ

Ալաշկերտի մ/դ – 11 ժամ

Ծոբաձորի հ/դ – 15 ժամ

Ռուսաց լեզու

Ստեփանակերտ

Հ 8 մհ/դ – 7 ժամ

Մարտակերտի շրջան

Մաղավուզի  մ/դ – 6 ժամ

Աղաբեկալանջի հ/դ – 9 ժամ

Մարտունու շրջան

Բերդաշենի մ/դ – 8 ժամ

Հադրութի  շրջան

Առաջամուղի  մ/դ – 26 ժամ

Խանձաձորի մ/դ-ի Հայկավանի մ/ճ – 14 ժամ

Շուշիի շրջան

Եղցահողի  մ/դ – 11 ժամ

Շահումյանի  շրջան

Նոր Գետաշենի  մ/դ – 18 ժամ

Դադիվանքի մ/դ – 11 ժամ

Զուարի մ/դ – 10 ժամ

Նոր Խարխափուտի մ/դ – 11 ժամ

Հավսաթաղի հ/դ – 12 ժամ

Նոր Ղարաչինարի մ/դ – 18 ժամ

Նոր Մանաշիդի հ/դ – 12 ժամ

Քաշաթաղի  շրջան

Աղաձորի մ/դ – 13 ժամ

Դրախտաձորի մ/դ – 12 ժամ

Ծիծեռնավանքի մ/դ – 17 ժամ

Ծոբաձորի հ/դ – 9 ժամ

Հակարիի  մ/դ – 13 ժամ

Հակի հ/դ – 11 ժամ

Միջնավանի մ/դ  – 16 ժամ

Միրիկի մ/դ – 14 ժամ

Մովսեսաշենի  հ/դ – 8 ժամ

Վակունիսի  մ/դ – 19 ժամ

Վարդուտի մ/դ – 14 ժամ

Վուրգավանի մ/դ – 13 ժամ

Քաշունիքի հ/դ – 15 ժամ

Ղազարապատի մ/դ – 14 ժամ

Գանձայի մ/դ – 9 ժամ

Արվականի հ/դ – 12 ժամ

Տանձուտի հ/դ – 13 ժամ

Աղավնատան մ/դ – 14 ժամ

Մարտունաշենի մ/դ – 18 ժամ

Գետամեջի մ/դ – 10 ժամ

Իշխանաձորի մ/դ – 18 ժամ

Փակահանի մ/դ – 19 ժամ

Քարոտանի մ/դ – 17 ժամ

Դիցմայրիի հ/դ – 10 ժամ

Ալաշկերտի մ/դ – 17 ժամ

Օտար լեզու

Ստեփանակերտ

Հ 3 մ/դ –  12 ժամ (անգ)  6 ժամ (գերմ)

Մարտակերտի շրջան

Մարտակերտի թ.2 հ/դ – 17 ժամ (գերմ)

Զարդախաչի հ/դ – 8 ժամ (անգ)

Շահմասուրի հ/դ – 8 ժամ (անգ)

Մարտունու շրջան

Կաղարծու մ/դ – 16 ժամ (անգ)

Հաղորտու մ/դ – 12 ժամ (անգ)

Վազգենաշենի մ/դ – 18 ժամ (անգ)

Մյուրիշենի  հ/դ – 8 ժամ (անգ)

Հադրութի  շրջան

Ակնաղբյուրի մ/դ – 18 ժամ (անգ)

Առաքելի  մ/դ – 12 ժամ (անգ)

Մոխրենեսի հ/դ – 8 ժամ (անգ)

Բանաձորի հ/դ  – 18 ժամ (անգ)

Խանձաձորի  մ/դ-ի   Հայկավանի  մ/ճ –  10 ժամ (անգ)

Շուշիի շրջան

Լիսագորի մ/դ – 6 ժամ (անգ)

Մեծ շենի մ/դ – 8 ժամ (անգ)

Շահումյանի  շրջան

Նոր Գետաշենի  մ/դ – 12 ժամ (անգ)

Դադիվանքի մ/դ – 6 ժամ (անգ)

Նոր Ղարաչինարի մ/դ – 12 ժամ (անգ)

Նոր Մանաշիդի հ/դ – 12 ժամ (անգ)

Չարեքտարի մ/դ – 16 ժամ (անգ)

Զուարի մ/դ – 10 ժամ (ֆրանս)

Քաշաթաղի  շրջան

Կովսականի մ/դ – 8 ժամ (ֆրանս)

Այգեհովիտի մ/դ – 11 ժամ (անգ)

Արծվաշենի մ/դ-10 ժամ (անգ)

Աղանուսի մ/դ – 6 ժամ (անգ)

Արտաշավիի մ/դ – 12 ժամ (անգ)

Բազմատուսի մ/դ – 8 ժամ (անգ)

Ծոբաձորի հ/դ – 6 ժամ (անգ)

Հակարի մ/դ – 8 ժամ (անգ)

Ղազրապատի մ/դ- 10 ժամ (անգ)

Մովսեսաշենի  հ/դ – 6 ժամ (անգ)

Մշենիի մ/դ – 6 ժամ (անգ)

Սոնասարիի մ/դ-6 ժամ (անգ)

Վակունիսի  մ/դ – 11 ժամ (անգ)

Վարդուտի մ/դ – 9 ժամ (անգ)

Վանի մ/դ – 16 ժամ (անգ)

Տանձուտի հ/դ-10 ժամ (անգ)

Փակահանի մ/դ-12 ժամ (անգ)

Քաշունիքի հ/դ – 8 ժամ (անգ)

Գողթանիկի մ/դ – 11 ժամ (անգ)

Դրախտաձորի հ/դ – 8 ժամ (անգ)

Շալուայի մ/դ – 6 ժամ (անգ)

Աղավնոյի մ/դ – 14 ժամ (անգ)

Ծիծեռնավանքի մ/դ – 12 ժամ (անգ)

Միրիկի մ/դ – 14 ժամ (անգ)

Հերիկի մ/դ – 11 ժամ (անգ)

Հակի հ/դ – 7 ժամ (անգ)

Աղավնատան մ/դ – 9 ժամ (անգ)

Վուրգավանի մ/դ – 8 ժամ (անգ)

Մարտունաշենի մ/դ – 14 ժամ (անգ)

Տիգրանավանի մ/դ – 12 ժամ (անգ)

Գետամջի մ/դ – 8 ժամ (անգ)

Քարոտանի մ/դ – 12 ժամ (անգ)

Ալաշկերտի մ/դ – 16 ժամ (անգ)

 Մաթեմատիկա

Ստեփանակերտ

Հ 3 մ/դ – 15 ժամ

Հ 11 ա/դ – 28 ժամ

Ասկերանի շրջան

Հարավի մ/դ -18 ժամ

Նախիջևանիկի մ/դ – 14 ժամ

Խնապատի մ/դ – 12 ժամ

Մարտակերտի շրջան

Մարտակերտի թ.1 մ/դ – 6 ժամ

Թալիշի մ/դ – 8 ժամ

Մոխրաթաղի մ/դ – 6 ժամ

Ճանկաթաղի մ/դ-ի Վարդաձորի մ/ճ -10 ժամ

Մատաղիսի մ/դ – 18 ժամ

Կիչանի և Նոր Ղազանչիի մ/դ – 18 ժամ

Նոր Մարաղայի մ/դ-ի Նոր Ջրաբերդի մ/ճ – 22 ժամ

Մաղավուզի մ/դ – 28 ժամ

Մեծշենի մ/դ – 6 ժամ

Նոր Մարաղայի մ/դ -21 ժամ

Նոր Այգեստանի մ/դ – 14 ժամ

Աղաբեկալանջի հ/դ – 10 ժամ

Մարտունու շրջան

Շեխերի մ/դ – 12 ժամ

Ջիվանիի մ/դ – 22 ժամ

Հադրութի  շրջան

Տումու մ/դ – 28 ժամ

Արևշատի մ/դ – 22 ժամ

Հակակուի հ/դ – 9 ժամ

Մարիամաձորի մ/դ – 15 ժամ

Շուշիի շրջան

Եղցահողի մ/դ – 12 ժամ

Շահումյանի  շրջան

Զուարի մ/դ – 15 ժամ

Դադիվանքի մ/դ – 6 ժամ

Նոր Խարխափուտի մ/դ – 15 ժամ

Նոր Ղարաչինարի մ/դ – 20 ժամ

Նոր Մանաշիդի հ/դ – 19 ժամ

Չարեքտարի մ/դ – 24 ժամ

Քաշաթաղի  շրջան

Սոնասարի մ/դ – 10 ժամ

Բազմատուսի մ/դ – 22 ժամ

Տանձուտի հ/դ – 21 ժամ

Այգեհովիտի մ/դ – 20 ժամ

Երիցվանքի մ/դ – 21 ժամ

Դիցմայրիի հ/դ – 13 ժամ

Բերձորի մ/դ – 22 ժամ

Դրախտաձորի մ/դ – 6 ժամ

Վակունիսի մ/դ – 23 ժամ

Մովսեսաշենի հ/դ – 8 ժամ

Արվականի հ/դ – 15 ժամ

Ծիծեռնավանքի մ/դ – 20 ժամ

Լեռնահվիտի մ/դ – 18 ժամ

Հակարիի մ/դ – 15 ժամ

Վուրգավանի մ/դ – 6 ժամ

Իշխանաձորի մ/դ – 25 ժամ

Փակահանի մ/դ – 15 ժամ

Քարոտանի մ/դ – 22 ժամ

Ալաշկերտի մ/դ – 7 ժամ

Ֆիզիկա

Ասկերանի շրջան

Սզնեքի մ/դ – 6 ժամ

Պատարայի մ/դ -7 ժամ

Մարտակերտի շրջան

Ներքին Հոռաթաղի մ/դ – 6 ժամ

Թալիշի մ/դ – 10 ժամ

Մոխրաթաղի մ/դ – 12 ժամ

Քոլատակի մ/դ – 11 ժամ

Նոր Հայկաջուրի հ/դ – 6 ժամ

Նոր Մարաղաի մ/դ – 15 ժամ

Մարտունու շրջան

Կաղարծու մ/դ – 12 ժամ

Շեխերի մ/դ – 14 ժամ

Վազգենաշենի մ/դ – 14 ժամ

Ճարտարի հ.5 մ/դ – 7 ժամ

Թաղավարդ Կալերի հ/դ – 6 ժամ

Հադրութի  շրջան

Դրախտիկի մ/դ – 11 ժամ

Բանաձորի հ/դ – 9 ժամ

Հակակուի հ/դ – 14 ժամ

Արևշատի մ/դ – 14 ժամ

Խծաբերդի հ/դ – 7 ժամ

Խանձաձորի հ/դ – 9 ժամ

Շուշիի շրջան

Եղցահողի  մ/դ – 6 ժամ

Շահումյանի  շրջան

Նոր Բրաջուրի մ/դ – 12 ժամ

Նոր Ղարաչինարի մ/դ – 8 ժամ

Նոր Մանաշիդի հ/դ – 7 ժամ

Չարեքտարի մ/դ – 9 ժամ

Զուարի մ/դ – 7 ժամ

Քաշաթաղի  շրջան

Սուսի մ/դ – 7 ժամ

Աղավնոյի մ/դ – 9 ժամ

ՈՒռեկանի մ/դ – 12 ժամ

Տիգրանավանի մ/դ – 7 ժամ

Արծվաշենի  մ/դ – 10 ժամ

Աղաձորի մ/դ – 6 ժամ

Դիցմայրիի հ/դ – 6 ժամ

Քարեգահի մ/դ – 7 ժամ

Վակունիսի մ/դ – 6 ժամ

Ծիծեռնավանքի մ/դ – 6 ժամ

Տանձուտի հ/դ – 9 ժամ

Հերիկի մ/դ – 8 ժամ

Հակարիի մ/դ – 7 ժամ

Այգեհովիտի մ/դ – 10 ժամ

Իշխանաձորի մ/դ – 14 ժամ

Քարոտանի մ/դ – 9 ժամ

Կովսականի մ/դ – 7 ժամ

Ալաշկերտի մ/դ – 9 ժամ

 Քիմիա

Ստեփանակերտ

Հ 8 հ/դ – 6 ժամ

Մարտակերտի շրջան

Հաթերքի մ/դ – 6 ժամ

Կոճողոտի մ/դ – 8 ժամ

Նոր Սեյսուլանի մ/դ – 9 ժամ

Կիչանի և Նոր Ղազանչիի մ/դ – 10 ժամ

Մարտունու շրջան

Կոլխոզաշենի մ/դ – 8 ժամ

Հադրութի  շրջան

Տումու մ/դ – 10 ժամ

Մարիամաձորի մ/դ – 10 ժամ

Խանձաձոր հ/դ – 6 ժամ

Շուշիի շրջան

Եղցահողի  մ/դ – 6 ժամ

Մեծ շենի մ/դ – 6 ժամ

Շահումյանի  շրջան

Նոր Էրքեջի մ/դ – 6 ժամ

Քաշաթաղի  շրջան

Մարտունաշենի մ/դ – 8 ժամ

Այգեհովիտի մ/դ – 6 ժամ

Արծվաշենի մ/դ – 6  ժամ

Ղազարապատի մ/դ – 6 ժամ

Գողթանիկի մ/դ – 6 ժամ

Մոշաթաղի մ/դ – 9 ժամ

Լեռնահովիտի մ/դ – 7 ժամ

Տիգրանավանի մ/դ – 7 ժամ

Քարոտանի մ/դ – 6 ժամ

Վանի մ/դ – 7 ժամ

 Կենսաբանություն

Մարտակերտի շրջան

Չլդրանի մ/դ – 10 ժամ

Զարդախաչի հ/դ – 6 ժամ

Մարտունու շրջան

Կոլխոզաշենի մ/դ – 10 ժամ

Հադրութի  շրջան

Խանձաձոր մ/դ – 6 ժամ

Խանձաձորի մ/դ-ի Հայկավանի մ/ճ – 6 ժամ

Շուշիի շրջան

Եղցահողի  մ/դ – 6 ժամ

Շահումյանի  շրջան

Նոր Էրքեջի մ/դ – 8 ժամ

Դադիվանքի մ/դ – 6 ժամ

Քաշաթաղի  շրջան

Մարտունաշենի մ/դ – 8 ժամ

Այգեհովիտի մ/դ – 7 ժամ

Արծվաշենի մ/դ -9 ժամ

Վանի մ/դ – 8 ժամ

Վարդուտի մ/դ – 6 ժամ

Վակունիսի մ/դ – 6 ժամ

Ղազարապատի մ/դ – 6 ժամ

Գողթանիկի մ/դ – 6 ժամ

Բազմատուսի մ/դ – 8 ժամ

Դրախտաձորի հ/դ – 6 ժամ

Ծիծեռնավանքի մ/դ – 6 ժամ

Հերիկի մ/դ – 6 ժամ

Լեռնահովիտի մ/դ – 7 ժամ

Ուռեկանի մ/դ – 10 ժամ

Տիգրավանի մ/դ – 7 ժամ

Քաշունիքի հ/դ – 6 ժամ

Քարոտանի մ/դ – 6 ժամ

Մոշաթաղի մ/դ – 11 ժամ

ՆԶՊ

Ստեփանակերտ

Հ 5 հ/դ – 1 հաստիք

Հ 10 հ/դ – 1 հաստիք

Ասկերանի շրջան

Այգեստանի մ/դ – 1 հաստիք

Խնածախի մ/դ – 1 հաստիք

Մարտակերտի շրջան

Հաթերքի  մ/դ – 1 հաստիք

Ներքին  Հոռաթաղի մ/դ – 1 հաստիք

Կոճողոտի  մ/դ – 1 հաստիք

Մաղավուզի  մ/դ – 1 հաստիք

Չափարի մ/դ – 1 հաստիք

Մարտակերտի թ.2 հ/դ – 1 հաստիք

Շուշիի շրջան

Հին շենի մ/դ – 0.5 հաստիք

Շահումյանի  շրջան

Քարվաճառի մ/դ – 1 հաստիք

Նոր Բրաջուրի  մ/դ – 1 հաստիք

Նոր Գետաշենի մ/դ – 1 հաստիք

Դադիվանքի  մ/դ – 0.5 հաստիք

Հավսաթաղի հ/դ – 0.5 հաստիք

Քաշաթաղի  շրջան

Մովսեսաշենի  մ/դ – 0.5 հաստիք

Քաշունիքի  հ/դ – 0.5 հաստիք

Դրախտաձորի հ/դ – 0.5 հաստիք

Շալուաի մ/դ – 0.5 հաստիք

Հոչանցի հ/դ – 0.5 հաստիք

Սոնասարի մ/դ – 0.5 հաստիք

Աղավնոյի մ/դ – 1 հաստիք

Մոշաթաղի մ/դ – 1 հաստիք

Հերիկի հ/դ – 0.5 հաստիք

Հակի հ/դ – 0.5 հաստիք

Աղավնատան մ/դ – 0.5 հաստիք

Հակարիի մ/դ – 0.5 հաստիք

Վուրգավանի մ/դ – 0.5 հաստիք

Մարտունաշենի մ/դ – 1 հաստիք

Տիգրանավանի մ/դ – 1 հաստիք

Ալաշկերտի մ/դ – 1 հաստիք

Կերենի մ/դ – 0.5 հաստիք

Ինֆորմատիկա

Ստեփանակերտ

Հ.6 հ/դ – 7 ժամ

Հադրութի շրջան

Ակնաղբյուրի մ/դ – 7 ժամ

Ուխտաձորի մ/դ – 7 ժամ

Մարտունու շրջան

Մարտունու հ.1 մ/դ – 10 ժամ

Մաճկալաշենի մ/դ – 6 ժամ

Շեխերի մ/դ – 7 ժամ

Սպիտակաշենի մ/դ – 7 ժամ

Ճարտարի հ.5 մ/դ – 7 ժամ

Մարտակերտի շրջան

Մաղավուզի մ/դ – 7 ժամ

Մատաղիսի մ/դ – 8 ժամ

Նոր Այգեստանի մ/դ – 6 ժամ

Քոլատակի մ/դ – 6 ժամ

Շահումյանի շրջան

Նոր Վերին շենի մ/դ – 6 ժամ

Քաշաթաղի շրջան

Միջնավանի մ/դ – 6 ժամ

Բերձորի թ.2 մ/դ – 7 ժամ

Ուռեկան մ/դ – 6 ժամ

Իշխանափորի մ/դ – 7 ժամ

Կովսականի մ/դ – 7 ժամ

Երիցվանքի մ/դ – 6 ժամ

 Կերպարվեստ

Ստեփանակերտ

Հ.8 մ/դ – 6 ժամ

Մարտակերտի շրջան

Մարտակերտի թ.1 – 6 ժամ

 Հայ եկեղեցու պատմություն

Հադրութի  շրջան

Տումու մ/դ – 7 ժամ

Առաջամուղի մ/դ – 6 ժամ

Մարտակերտի շրջան

Նոր Սեյսուլանի մ/դ – 6 ժամ

Քաշաթաղի շրջան

Կովսականի մ/դ – 7 ժամ

Միջնավանի մ/դ – 7 ժամ

 Պատմություն, հասրակագիտություն

Հադրութի  շրջան

Ջրակուսի մ/դ – 16 ժամ

Խծաբերդի հ/դ – 9 ժամ

Մարտակերտի շրջան

Մատազիսի մ/դ-15 ժամ

Շահմասուրի հ/դ- 6 ժամ

Աղաբեկալանջի հ/դ-10 ժամ

Մարտունու շրջան

Աշանի մ/դ-8 ժամ

Ճարտարի հ5 մ/դ- 8 ժամ

Շուշիի շրջան

Լիսագորի մ/դ – 10 ժամ

Շահումյանի շրջան

Նոր Բրաջուրի մ/դ- 21 ժամ

Զաուրիի մ/դ- 22 ժամ

Նոր Ղարաչինարի մ/դ-6 ժամ

Քաշաթաղի շրջան

Արվականի մ/դ – 12 ժամ

Բազմատուսի մ/դ- 18 ժամ

Վակունիսի մ/դ – 6 ժամ

Տանձուտի հ/դ – 14 ժամ

Դրախտաձորի հ/դ – 15 ժամ

Հոչանցի հ/դ – 12 ժամ

Մշենիի մ/դ – 10 ժամ

Սոնասարի մ/դ – 9 ժամ

Հերիկի հ/դ – 17 ժամ

Աղավնատան մ/դ – 18 ժամ

Հակարիի մ/դ- 9 ժամ

Ծաղկաբերդի մ/դ – 22 ժամ

Վուրգավանի մ/դ – 11 ժամ

Իշխանաձորի մ/դ – 15 ժամ

Արծվաշենի հ/դ – 15 ժամ

Կովսականի մ/դ – 8 ժամ

Կերենի մ/դ – 9 ժամ

 Աշխարհագրություն

Հադրութի շրջան

Խծաբերդի հ/դ-6 ժամ

Քուրատաղ մ/դ-9 ժամ

Խանձաձորի մ/դ-ի Հայկավանի մ/ճ – 7 ժամ

Մարտունու շրջան

Գիշու մ/դ-10 ժամ

Մաճկալաշենի մ/դ-10 ժամ

Մարտակերտի շրջան

Մատաղիսի մ/դ-10 ժամ

Թալիշի մ/դ-8 ժամ

Շահումյանի շրջան

Նոր Բրաջուրի մ/դ- 8 ժամ

Նոր Գետաշենի մ/դ- 6 ժամ

Նոր Էրքեջի մ/դ-8 ժամ

Նոր Մանաշիդի հ/դ- 7 ժամ

Չարեքտարի մ/դ-6 ժամ

Քաշաթաղի շրջան

Ծիծեռնավանքի մ/դ – 6 ժամ

Հերիկի մ/դ – 6 ժամ

Սարատակի մ/դ – 8 շամ

Վարդուտի մ/դ – 6 ժամ

Տանձուտի հ/դ – 6 ժամ

Տիգրանավանի մ/դ- 7 ժամ

Վակունիսի հ/դ – 6 ժամ

Մոշաթաղի մ/դ – 11 ժամ

Վուրգավանի մ/դ – 6 ժամ

Ուռեկանի մ/դ – 9 ժամ

Մարտունաշենի մ/դ – 9 ժամ

Իշխանաձորի մ/դ – 10 ժամ

Քարոտանի մ/դ – 6 ժամ

Երիցվանքի մ/դ – 9 ժամ

Ալաշկերտի մ/դ – 7 ժամ

Վանի մ/դ – 18 ժամ

Երգ

Մարտակերտի շրջան

Մարտակերտի թ.1 – 6 ժամ

Հաթերքի մ/դ-11,5 ժամ

Հադրութի  շրջան

Մարիամաձորի մ/դ – 8 ժամ

 Տեխնալոգիա

Մարտակերտի շրջան

Պողոսագոմերի մ/դ-6 ժամ

 Ֆիզկուլտուրա

Մարտակերտի շրջան

Մարտակերտի թ.1 – 6 ժամ

Հաթերքի մ/դ – 12 ժամ

Թալիշի մ/դ – 18 ժամ

Կուսապատի մ/դ – 21 ժամ

Մատաղիսի մ/դ – 23 ժամ

Աղաբեկալանջի հ/դ – 6 ժամ

Հադրութի  շրջան

Հադրութի մհ/դ – 20 ժամ

Շուշիի շրջան

Հին շենի մ/դ – 9 ժամ

Շուշի Խ.Աբովյանի անվան մ/դ– 12 ժամ

Շահումյանի  շրջան

Նոր Խարխափուտի  հ/դ – 9 ժամ

Նոր  Էրքեջի մ/դ – 15 ժամ

Նոր Գետաշենի մ/դ – 12 ժամ

Չարեքտարի մ/դ – 18 ժամ

Վերինշենի մ/դ – 19 ժամ

Քաշաթաղի  շրջան

Գետամջի մ/դ – 12 ժամ

Վանի մ/դ – 20 ժամ

Քարեգահի մ/դ – 15 ժամ

Վարդուտի մ/դ – 12 ժամ

Բազմատուսի մ/դ – 9 ժամ

Դրախտաձորի հ/դ- 9 ժամ

Վակունիսի հ/դ – 14 ժամ

Շալուաի մ/դ – 6 ժամ

Մովսեսաշենի հ/դ – 7 ժամ

Մշենի մ/դ – 9 ժամ

Սոնասարի մ/դ – 6 ժամ

Աղավնոի մ/դ – 15 ժամ

Միրիկի մ/դ – 15 ժամ

Հերիկի հ/դ – 12 ժամ

Հակի հ/դ – 7 ժամ

Աղանուսի մ/դ – 9 ժամ

Աղավնատան մ/դ – 10 ժամ

Վուրգավանի մ/դ – 11 ժամ

Տիգրանավանի մ/դ – 15 ժամ

Այգեհովիտի մ/դ – 10 ժամ

Փակահանի մ/դ – 12 ժամ

Քարոտանի մ/դ – 12 ժամ

Երիցվանքի մ/դ – 18 ժամ

Կովսականի մ/դ – 23 ժամ

Միջնավանի մ/դ – 21 ժամ

Ալաշկերտի մ/դ – 18 ժամ

Գերմաներեն լեզու

Ստեփանակերտ

Հ.3 մ/դ – 6 ժամ

Մարտակերտի շրջան

Մարտակերտի հ.2 հ/դ – 17 ժամ

Շահմասուրի հ/դ – 8 ժամ

Մանկապարտեզներ

Դաստիարակ

Ասկերանի շրջան

Պատարայի մանկապարտեզ- 0,5 հաստիք

Ակնաղբյուրի մանկապարտեզ -1 հաստիք

Շահումյանի շրջան

Եղեգնուտի մանակապարտեզ- 1 հաստիք

 

 

Արձագանքել

Ձեր E-mail հասցեն չի հրապարակվի:

Դուք կարող եք օգտագործել հետևյալ HTML թեգերն ու ատրիբուտները. <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>