«

»

Հայտարարվում է մրցույթ ԱՀ Քաշաթաղի շրջանի հանրակրթական դպրոցների ուսուցիչների թափուր տեղերի համար

Հայտարարվում է մրցույթ ԱՀ Քաշաթաղի շրջանի հանրակրթական դպրոցների ուսուցիչների թափուր տեղերի համար: Փաստաթղթերն ընդունվում են  մինչև  ս.թ. մարտի 30-ը ներառյալ: Մրցույթները կկայանան ս.թ.ապրիլի 1-ից 5-ը:

Ուսուցիչների թափուր տեղեր կան  Քաշաթաղի շրջանի հետևյալ համայնքների միջնակարգ և հիմնական դպրոցներում.

1 Հայկազյանի մ/դ Զինղեկ 1 դրույք
Ֆիզիկա 13 դասաժամ
Կենսաբանություն 13 դասաժամ
Դասվար 1դրույք
Ռուսաց  լեզու 6 դասաժամ
Պատմություն 13 դասաժամ
Աշխարհագրություն 11 դասաժամ
Պատմություն 19 դասաժամ
Հայոց  եկեղեցու պատմություն 7 դասաժամ
2 Քարոտանի մ/դ Պատմության 14 դասաժամ
Դասվար 1 դրույք
Ֆիզիկա 8 դասաժամ
Անգլերեն 14 դասաժամ
Մաթեմատիկա 22 դասաժամ
Քիմիա 6 դասաժամ
Կենսաբանություն 6 դասաժամ
Ֆիզկուլտուրա 12 դասաժամ
Ռուսաց լեզու 17դասաժամ
 

 

3

 

Քաշունիքի հ/դ

Զինղեկ 0.5 դրույք
Ռուսաց լեզու 10 դասաժամ
Անգլերեն 8 դասաժամ
Մաթեմատիկա 10 դասաժամ
Ֆիզկուլտուրա 9 դասաժամ
 

4

 

Մովսեսաշենի հ/դ

Անգլերեն 6 դասաժամ
Ռուսաց լեզու 10 դասաժամ
Մաթեմատիկա 10 դասաժամ
Զինղեկ 0.5 դասաժամ
Մաթեմատիկա 10 դասաժամ
Ֆիզկուլտուրա 9 դասաժամ
5 Փակահանի մ/դ Մաթեմատիկա 22 դասաժամ
Ֆիզկուլտուրա 15 դասաժամ
Ռուսաց լեզու 20 դասաժամ
Անգլերեն 14 դասաժամ
 

6

Սուսի մ/դ Քիմիա 7 դասաժամ
Կենսաբանություն 6 դասաժամ
Մաթեմատիկա 25 դասաժամ
Ֆիզիկա 7 դասաժամ
 

 

7

 

 

Տիգրանավանի մ/դ

Կենսաբանություն 8 դասաժամ
Քիմիա 8 դասաժամ
Աշխարհագրություն 7 դասաժամ
Ֆիզիկա 8դասաժամ
Անգլերեն 12դասաժամ
Ֆիզկուլտուրա 15դասաժամ
Զինղեկ 1 դրույք
Դասվար 20 դասաժամ
Ռուսաց լեզու 16 դասաժամ
 

8

Դիցմայրիի հ/դ Ռուսաց լեզու 8 դասաժամ
Մաթեմատիկա 11 դասաժամ
Հայոց լեզու և գրականություն 13 դասաժամ
 

9

 

Արտաշավիի մ/դ

Անգլերեն 14դասաժամ
Դասվար 1 դրույք
Մայրենի 8 դասաժամ
Աշխարհագրության 8 դասաժամ
10 Կերենի մ/դ Դասվար 1դրույք
11 Քարեգահի  մ/դ Մայրենի 26դասաժամ
ֆիզիկա 9 դասաժամ
ֆիզկուլտուրա 18 դասաժամ
Աշխարհագրություն 8 դասաժամ
Ռուսաց լեզու 21 դասաժամ
12 Շալուայի մ/դ Դասվար 1դրույք
Անգլերեն 7 դասաժամ
Ֆիզիկա 6 դասաժամ
Ֆիզկուլտուրա 6 դասաժամ
Զինղեկ 0.5 դրույք
13 Արծվաշենի մ/դ Անգլերեն 10 դասաժամ
Ֆիզիկա 10 դասաժամ
Կենսաբանություն 8 դասաժամ
Քիմիա 7 դասաժամ
Դասվար 2 դրույք
Պատմություն 14դասաժամ
Ֆիզկուլտուրա 15դասաժամ
Ռուսաց լեզու 14 դասաժամ
Զինղեկ 1դրույք
Հայոց լեզու և գրականություն 13 դասաժամ
Աշխարհագրություն 7 դասաժամ
 

14

Աղավնատան մ/դ Դասվար 2  դրույք
Պատմություն 18դասաժամ
Անգլերեն 9 դասաժամ
Ռուսաց լեզու 14դասաժամ
Ֆիզկուլտուրա 12դասաժամ
Զինղեկ 0.5 դրույք
15 Աղանուսի մ/դ Դասվար 1 դրույք
Ֆիզկուլտուրա 8  դասաժամ
Անգլերեն 6 դասաժամ
16 Մշենիի մ/դ Հայոց լեզու և գրականություն 23 դասաժամ
Ռուսաց լեզու 14դասաժամ
Անգլերեն 8 դասաժամ
Պատմություն 7 դասաժամ
Ֆիզկուլտուրա 10 դասաժամ
Դասվար 1 դրույք
17 Այգեհովիտի մ/դ Ֆիզկուլտուրա 12 դասաժամ
Անգլերեն 12 դասաժամ
Կենսաբանություն 8 դասաժամ
Քիմիա 7դասաժամ
Պատմություն 17դասաժամ
Հայոց լեզու և գրականություն 13 դասաժամ
Մաթեմատիկա 24 դասաժամ
 

18

 

Հակի հ/դ

Դասվար 1 դրույք
Ռուսաց լեզու 12 դասաժամ
Զինղեկ 0.5 դրույք
Ֆիզկուլտուրա 7.5 դասաժամ
19  

Սոնասար

Մաթեմատիկա 10 դասաժամ
Անգլերեն 6 դասաժամ
Ֆիզկուլտուրա 6 դասաժամ
Զինղեկ 0.5դրույք
20 Գողթանիկի մ/դ Դասվար 2 դրույք
Ֆիզիկա 9 դասաժամ
Ֆիզկուլտուրա 12 դասաժամ
Անգլերեն 12 դասաժամ
Քիմիա 6 դասաժամ
Կենսաբանություն 6 դասաժամ
Մաթեմատիկա 7 դասաժամ
 

21

Ղազարապատի մ/դ Անգլերեն 9 դասաժամ
Ռուսաց լեզու 13 դասաժամ
Մաթեմատիկա 7,5 դասաժամ
Հայոց լեզու և գրականություն 22 դասաժամ
 

22

 

 

 

 

 

Ծիծեռնավանքի մ/դ Ֆիզիկա 7 դասաժամ
Կենսաբանություն 6 դասաժամ
Ռուսաց լեզու 15 դասաժամ
Անգլերեն 10 դասաժամ
Մաթեմատիկա 17 դասաժամ
Քիմիա ՝ 7 դասաժամ
23 Տանձուտի հ/դ Հայոց լեզու և գրականություն 18 դասաժամ
Մաթեմատիկա 17 դասաժամ
Անգլերեն 8 դասաժամ
Քիմիա 6 դասաժամ
Կենսաբանություն 7 դասաժամ
Ֆիզիկա 8դասաժամ
Պատմություն 10 դասաժամ
Ռուսաց լեզու 11 դասաժամ
Աշխարհագրություն 8 դասաժամ
Ֆիզկուլտուրա 9 դասաժամ
Զինղեկ 0.5 դրույք
24 Աղաձորի մ/դ Հայոց լեզու և գրականություն 18 դասաժամ
Ռուսաց լեզու 11 դասաժամ
Մաթեմատիկա 14 դասաժամ
25 Մոշաթաղի մ/դ Կենսաբանություն 11 դասաժամ
Քիմիա 8դասաժամ
Աշխարհագրություն 9դասաժամ
26  

Մարտունաշենի մ/դ

Քիմիա 8 դասաժամ
Կենսաբանություն 8 դասաժամ
Աշխարհագրություն 6դասաժամ
Ռուսաց լեզու 20դասաժամ
Զինղեկ 1 դրույք
27  

Միրիկի մ/դ

Դասվար 2դրույք
Անգլերեն 12 դասաժամ
Ռուսաց լեզու 11 դասաժամ
Մայրենի 8 դասաժամ
Ֆիզիկա 6 դասաժամ
Աշխարհագրություն 7դասաժամ
Ֆիզկուլտուրա 15 դասաժամ
28 Հերիկի հ/դ Դասվար 2 դրույք
Պատմություն 14 դասաժամ
Ֆիզկուլտուրա 9 դասաժամ
Անգլերեն 10 դասաժամ
Ֆիզիկա 7 դասաժամ
Զինղեկ 0.5դրույք
 

29

 

Կովսականի մ/դ

Ֆիզիկա 7 դասաժամ
Հասարակագիտություն 8 դասաժամ
Ինֆորմատիկա 7 դասաժամ
Հայոց եկեղեցու պատմություն 7 դասաժամ
30 Երիցվանքի մ/դ Դասվար 2 դրույք
Ֆիզիկա 9  դասաժամ
Աշխարհագրություն 7 դասաժամ
Հայոց լեզու և գրականություն 12 դասաժամ
Ֆիզկուլտուրա 18 դասաժամ
31 Վարդուտի մ/դ Հայոց լեզու և գրականություն 16 դասաժամ
Ռուսաց  լեզու 14 դասաժամ
Անգլերեն 11 դասաժամ
Ֆիզկուլտուրա 14 դասաժամ
Մաթեմատիկա 9 դասաժամ
Աշխարհագրություն 6 դասաժամ
32 Բազմատուսի մ/դ Մաթեմատիկա 17 դասաժամ
Դասվար 1 դրույք
Հայոց լեզու և գրականություն 6 դասաժամ
Պատմություն 10 դասաժամ
Ֆիզիկա 6դասաժամ
Անգլերեն 9 դասաժամ
33 Մուշի  մ/դ Զինղեկ 1 դրույք
Ֆիզկուլտուրա 17 դասաժամ
Անգլերեն 16 դասաժամ
Հայոց լեզու և գրականություն 11 դասաժամ
Ֆիզիկա 12 դասաժամ
Մաթեմատիկա 9 դասաժամ
Աշխարհագրություն 8 դասաժամ
Ինֆորմատիկա 6 դասաժամ
Հայոց եկեղեցու պատմություն 6 դասաժամ
 

34

 

Վուրգավանի մ/դ

Պատմություն 10դասաժամ
Զինղեկ 0.5 դրույք
Ֆիզկուլտուրա 12 դասաժամ
Ռուսաց լեզու 14 դասաժամ
Մաթեմատիկա 10 դասաժամ
Մայրենի 8 դասաժամ
Անգլերեն 12 դասաժամ
35 Իշխանաձորի մ/դ Ինֆորմատիկա 8 դասաժամ
Մաթեմատիկա 22 դասաժամ
Անգլերեն 8 դասաժամ
Կենսաբանություն 13դասաժամ
Ռուսաց լեզու 22դասաժամ
Զինղեկ 1դրույք
36 Դրախտաձորի հ/դ Ռուսաց լեզու 12 դասաժամ
Անգլերեն 8 դասաժամ
Պատմություն 14 դասաժամ
Մաթեմատիկա 22դասաժամ
Աշխարհագրություն 6 դասաժամ
Կենսաբանություն 6դասաժամ
Ֆիզկուլտուրա 11դասաժամ
Զինղեկ 0.5դրույք
Հայոց լեզու և գրականություն 6 դասաժամ
37 Աղավնոյի մ/դ Ֆիզիկա 10 դասաժամ
Ֆիզկուլտուրա 15 դասաժամ
Դասվար 1 դրույք
Հայոց լեզու և գրականություն 6 դասաժամ
38 Արվականի հ/դ Անգլերեն 9 դասաժամ
Ռուսաց լեզու 14 դասաժամ
Պատմություն 15դասաժամ
Հայոց լեզու և գրականություն 20 դասաժամ
Զինղեկ 0.5դրույք
Ֆիզկուլտուրա 10 դասաժամ
Մաթեմատիկա 17 դասաժամ
39 Գետամեջի մ/դ Ֆիզկուլտուրա 9 դասաժամ
Անգլերեն 9 դասաժամ
40  

Գանձայի մ/դ

Դասվար 23 դասաժամ
Ռուսաց լեզու 12 դասաժամ
Մաթեմատիկա 7 դասաժամ
Ֆիզկուլտուրա 7 դասաժամ
 

41

Վակունիսի հ/դ Կենսաբանություն 6 դասաժամ
Դասվար 1դրույք
Ֆիզիկա 6 դասաժամ
Անգլերեն 11դասաժամ
Ռուսաց լեզու 18դասաժամ
Աշխարհագրություն 6 դասաժամ
Ֆիզկուլտուրա 15դասաժամ
Մաթեմատիկա 20 դասաժամ
42 Վանի մ/դ Կենսաբանություն 6 դասաժամ
Ֆիզկուլտուրա 15 դասաժամ
Դասվար 1 դրուք
Անգլերեն 12 դասաժամ
43 Ծաղկաբերդի մ/դ Ֆիզիկա 9դասաժամ
Դասվար 1 դրույք
Կենսաբանություն 6դասաժամ
44 Սարատակի մ/դ Աշխարհագրություն 8 դասաժամ
Դասվար 1 դրույք
45 Միջնավանի մ/դ Ինֆորմատիկա 7 դասաժամ
Ֆիզկուլտուրա 23 դասաժամ
Հայոց եկեղեցու պատմություն 6 դասաժամ
Ռուսաց լեզու 11 դասաժամ
Դասվար 1  դրույք
Զինղեկ 1 դրույք
46 Լեռնահովիտի մ/դ Մաթեմատիկա 12դասաժամ
Պատմություն 9 դասաժամ
Ֆիզկուլտուրա 12դասաժամ
47 Ուռեկանի մ/դ Ֆիզիկա 12 դասաժամ
Ինֆորմատիկա 6 դասաժամ
Աշխարհագրություն 9 դասաժամ
Հայոց լեզու և գրականություն 31 դասաժամ
Պատմություն 16 դասաժամ
Հայոց եկեղեցու պատմություն 6 դասաժամ
48  

Հակարիի մ/դ

Մաթեմատիկա 11 դասաժամ
Ֆիզիկա 6 դասաժամ
Անգլերեն 6 դասաժամ
Կենասաբանություն 6 դասաժամ
Քիմիա 6 դասաժամ
Հայոց լեզու և գրականություն 14 դասաժամ
Զինղեկ 0,5 դրույք
49 Ծոբաձորի հ/դ Հայոց լեզու և գրականություն 14 դասաժամ
Մաթեմատիկա 10դասաժամ
Զինղեկ 0,5 դրույք
50 Հոչանցի հ/դ Պատմություն 7 դասաժամ
Անգլերեն 6 դասաժամ
Դասվար 1դրույք
Զինղեկ 0,5 դրույք
51 Բերձոր 1 մ/դ Անգլերեն 12 դասաժամ

 

Արձագանքել

Ձեր E-mail հասցեն չի հրապարակվի:

Դուք կարող եք օգտագործել հետևյալ HTML թեգերն ու ատրիբուտները. <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>