«

»

Արցախի Հանրապետության Կրթության, Գիտության և Սպորտի նախարարի N 66-ն Հրաման

2019-2020 ՈԻՍՈԻՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՈԻՄ ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՈԻՍՈԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈԻԹՅԱՆ
ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՅՈԻՐԱՑՄԱՆ ԱՄՓՈՓԻՉ ՍՏՈԻԳՄԱՆ ԿԱՄ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ, ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ՓՈԽԱԴՐՄԱՆ, ԱՎԱՐՏՄԱՆ ԵՎ ՈԻՍՈԻՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԸՆԹԱՑՔՈԻՄ ԲԱՑԱԿԱՅԱԾ ՍՈՎՈՐՈՂԻ՝ ՀԱՋՈՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ ԿԱՄ ՀԱՆՐԱԿՐԹՈԻԹՅԱՆ ՀԱՋՈՐԴ ԱՍՏԻՃԱՆ ՓՈԽԱԴՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ ԱՀ ԿԳՍ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԸ

Տե՛ս   հրաման 66-Ն

Արձագանքել

Ձեր E-mail հասցեն չի հրապարակվի:

Դուք կարող եք օգտագործել հետևյալ HTML թեգերն ու ատրիբուտները. <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>