Օրենսդրություն

Հանրային քննարկումներ

Կրթության որակավորումների շնորհման կարգը հաստատելու մասին ԼՂՀ կառավարության որոշման նախագիծ  /արդիական է մինչև 31.03.2013/

Նայել էջը »

Հրամաններ

2017 թվականի հուլիսի 26-ի N233-Մ հրաման /Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորման շրջանակներում կիրառական արդյունքի ձեռքբերմանն ուղղված գիտական թեմաների հայտերի ընտրության մրցույթ կազմակերպելու, մրցույթի հայտարարության տեքստը և հրավերի փաթեթը հաստատելու մասին/ 2016 թվականի դեկտեմբերի 14-ի N320-Մ հրաման /Դպրոցի ղեկավարների դասալսումների …

Նայել էջը »

Որոշումներ

ԱՀ կառավարության 2019թ. 37-Ն որոշում /Պետական ուսումնական հաստատությունների վարչական աշխատողների պաշտոնների անվանումների ցանկը հաստատելու մասին/ Որոշման նախագիծ  Արցախի  Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծ՝  «Արցախի պետական համալսարան» պետական ոչ առեվտրային կազմակերպությունը «Արցախի պետական համալսարան» հիմնադրամի վերակազմավորելու եվ գույք տրամադրելու մասին Արցախի Հանրապետության կառավարության 2018թ. մայիսի …

Նայել էջը »

Սահմանադրություն

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ԸՆԴՈՒՆՎԵԼ Է ՀԱՆՐԱՔՎԵՈՎ 2006Թ. ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 10-ԻՆ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ ԳԼՈՒԽ 1. ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՐԳԻ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐԸ ԳԼՈՒԽ 2. ՄԱՐԴՈՒ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑՈՒ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱԶԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԳԼՈՒԽ 3. ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԸ ԳԼՈՒԽ 4. ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԸ ԳԼՈՒԽ 5. ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԳԼՈՒԽ 6. ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐԸ …

Նայել էջը »

Օրենքներ

Նայել էջը »