Օրենսդրություն

Հանրային քննարկումներ

Կրթության որակավորումների շնորհման կարգը հաստատելու մասին ԼՂՀ կառավարության որոշման նախագիծ  /արդիական է մինչև 31.03.2013/

Նայել էջը »

Հրամաններ

2017 թվականի դեկտեմբերի 21-ի N392-Մ հրաման /Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության և սպորտի նախարարի 2017 թվականի դեկտեմբերի 4-ի N369-Մ հրամանում փոփոխություններ կատարելու և 2017-2018 ուսումնական տարվա 12-րդ դասարանների սովորողների պետական ավարտական քննությունների ժամանակացույցը հաստատելու մասին/ 2017թ. դեկտեմբերի 4-ի N369-Ն հրաման /2017-2018 ուսումնական տարվա …

Նայել էջը »

Որոշումներ

2018 թվականի հունվարի 25-ի N30-Ն որոշում /Արցախի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների առկա և հեռակա ուսուցման 2018-2019 ուսումնական տարվա մասնագիտությունների և ընդունելության քննությունների ցանկը հաստատելու մասին/ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017թ. նոյեմբերի 30-ի N1521-Ն որոշում /Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների բակալավրի ու անընդհատ և …

Նայել էջը »

Սահմանադրություն

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ԸՆԴՈՒՆՎԵԼ Է ՀԱՆՐԱՔՎԵՈՎ 2006Թ. ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 10-ԻՆ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ ԳԼՈՒԽ 1. ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՐԳԻ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐԸ ԳԼՈՒԽ 2. ՄԱՐԴՈՒ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑՈՒ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱԶԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԳԼՈՒԽ 3. ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԸ ԳԼՈՒԽ 4. ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԸ ԳԼՈՒԽ 5. ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԳԼՈՒԽ 6. ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐԸ …

Նայել էջը »

Օրենքներ

Նայել էջը »