Օրենսդրություն

Հանրային քննարկումներ

Կրթության որակավորումների շնորհման կարգը հաստատելու մասին ԼՂՀ կառավարության որոշման նախագիծ  /արդիական է մինչև 31.03.2013/

Նայել էջը »

Հրամաններ

2018 թվականի մայիսի 11-ի N118-Մ հրաման /2017-2018 ուսումնական տարվա սովորողի գիտելիքների ստուգման, ավարտական և պետական ավարտական քննությունների կազմակերպման և անցկացման աշխատակարգը և ժամանակացույցը հաստատելու մասին/ 2017 թվականի դեկտեմբերի 21-ի N392-Մ հրաման /Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության և սպորտի նախարարի 2017 թվականի դեկտեմբերի 4-ի …

Նայել էջը »

Որոշումներ

ԱՀ կառավարության 2019թ. 37-Ն որոշում /Պետական ուսումնական հաստատությունների վարչական աշխատողների պաշտոնների անվանումների ցանկը հաստատելու մասին/ Որոշման նախագիծ  Արցախի  Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծ՝  «Արցախի պետական համալսարան» պետական ոչ առեվտրային կազմակերպությունը «Արցախի պետական համալսարան» հիմնադրամի վերակազմավորելու եվ գույք տրամադրելու մասին Արցախի Հանրապետության կառավարության 2018թ. մայիսի …

Նայել էջը »

Սահմանադրություն

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ԸՆԴՈՒՆՎԵԼ Է ՀԱՆՐԱՔՎԵՈՎ 2006Թ. ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 10-ԻՆ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ ԳԼՈՒԽ 1. ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՐԳԻ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐԸ ԳԼՈՒԽ 2. ՄԱՐԴՈՒ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑՈՒ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱԶԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԳԼՈՒԽ 3. ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԸ ԳԼՈՒԽ 4. ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԸ ԳԼՈՒԽ 5. ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԳԼՈՒԽ 6. ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐԸ …

Նայել էջը »

Օրենքներ

Նայել էջը »