Նախարարություն

Աշխատակազմ

Նայել էջը »

Կանոնադրություն

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ԼՂՀ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ  I. Ընդհանուր դրույթներ 1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կրթության եւ գիտության նախարարությունը (այսուհետեւ՝ նախարարություն) գործադիր իշխանության հանրապետական մարմին է, որը մշակում եւ իրականացնում է կրթության եւ գիտության բնագավառներում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության քաղաքականությունը: 2. Նախարարությունն …

Նայել էջը »