Դիմորդ 2017

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

2016 թվականի դեկտեմբերի 6-ի N803-Ն որոշում  /Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների առկա և հեռակա ուսուցման 2017-2018 ուսումնական տարվա մասնագիտությունների և ընդունելության քննությունների ցանկը հաստատելու մասին/ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015թ. նոյեմբերի 26-ի N1390-Ն որոշում /Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների առկա ուսուցմամբ …

Նայել էջը »

ՀԵՏԲՈՒՀԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

2016-2017 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԱՍՊԻՐԱՆՏՈՒՐԱՅԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ 2014-2015 ուս.տարվա ասպիրանտուրայի և մագիստրատուրայի ընդունելության տեղեր

Նայել էջը »

ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԵՎ ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

2016 թվականի դեկտեմբերի 6-ի N804-Ն որոշում /Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների առկա և հեռակա ուսուցման 2017-2018 ուսումնական տարվա մասնագիտությունների ցանկը հաստատելու մասին/  

Նայել էջը »

ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 2016

Նայել էջը »