Հանրակրթություն

Հատուկ կրթություն

Հանրապետական բժշկահոգեբանամանկավարժական հանձնաժողովի կազմը և կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների բժշկահոգեբանամանկավարժական գնահատման չափանիշները հաստատելու մասին /2013թ. սեպտեմբերի 25-ի 197-Մ հրաման/

Նայել էջը »

Միջնակարգ կրթություն

2018 թվականի մայիսի 11-ի N118-Մ հրաման /2017-2018 ուսումնական տարվա սովորողի գիտելիքների ստուգման, ավարտական և պետական ավարտական քննությունների կազմակերպման և անցկացման աշխատակարգը և ժամանակացույցը հաստատելու մասին/ Հանրակրթություն. Տեղեկագիր-2016 Մեթոդական Նամակներ 2/ՕՏԱՐ ԼԵԶՈւՆԵՐ (ՌՈՒՍԱՑ ԼԵԶՈՒ, ԱՆԳԼԵՐԵՆ, ՖՐԱՆՍԵՐԵՆ, ԳԵՐՄԱՆԵՐԵՆ), ԵՐԱԺՇՏՈՒԹՅՈՒՆ, ԿԵՐՊԱՐՎԵՍՏ, ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ, ՏԱՐՐԱԿԱՆ ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐ/ …

Նայել էջը »

Նախադպրոցական կրթություն

Մանկապարտեզի ավագ խմբի (5-6 տարեկանների) կրթական համալիր ծրագիր ԼՂՀ կրթության և գիտության նախարարի 2014թ. հունվարի 28-ի N11-Մ հրաման /ԼՂՀ ԿԳ նախարարի <<Նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների երեխաների հասանելիք սննդի նորմաները հաստատելու մասին>> 2010թ. հունվարի 22-ի 51-Մ  և  <<Նախադպրոցական հաստատություններում արգելվող սննդամթերքի մասին>> 2011թ. …

Նայել էջը »

Արձագանքել

Ձեր E-mail հասցեն չի հրապարակվի:

Դուք կարող եք օգտագործել հետևյալ HTML թեգերն ու ատրիբուտները. <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>