Նախադպրոցական կրթություն

Մանկապարտեզի ավագ խմբի (5-6 տարեկանների) կրթական համալիր ծրագիր

ԼՂՀ կրթության և գիտության նախարարի 2014թ. հունվարի 28-ի N11-Մ հրաման /ԼՂՀ ԿԳ նախարարի <<Նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների երեխաների հասանելիք սննդի նորմաները հաստատելու մասին>> 2010թ. հունվարի 22-ի 51-Մ  և  <<Նախադպրոցական հաստատություններում արգելվող սննդամթերքի մասին>> 2011թ. նոյեմբերի 16-ի 190-Մ հրամանները ուժը կորցրած ճանաչելու մասին/

ԼՂՀ առողջապահության նախարարության 2013թ. նոյեմբերի 14-ի 299-Ն հրաման /Հատկապես արագ փչացող սննդամթերքի պահպանման ժամկետները և պայմանները N2-III-4.4-1 սանիտարական կանոնները և հիգիենիկ նորմերը հաստատելու մասին/

ԼՂՀ առողջապահության նախարարության 2013թ. նոյեմբերի 14-ի 298-Ն հրաման /Նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում երեխաների սննդի կազմակերպմանը ներկայացվող հիգիենիկ պահանջներ. N2.3.1-01-2013 սանիտարական կանոնները և նորմերը հաստատելու մասին/

ԼՂՀ ԿԳ նախարարի 2009թ. մայիսի 29-ի հ.84-Մ հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին /2013թ.նոյեմբերի 5-ի հ.223-Մ հրաման, պետական նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների և հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների նախադպրոցական խմբերի ծնողական վճարումների մասին/

Ուսումնական հաստատությունների նախադպրոցական խմբերի օրինակելի հաստիքացուցակ /2013թ. օգոստոսի 27-ի հ.188-Մ հրաման/

Պետական նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների ծնողական վճարումների կարգ /2009թ. մայիսի 29-ի հ.84-Մ հրաման/

 

Արձագանքել

Ձեր E-mail հասցեն չի հրապարակվի:

Դուք կարող եք օգտագործել հետևյալ HTML թեգերն ու ատրիբուտները. <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>