Բարձրագույն կրթություն

ԼՂՀ կառավարության 2015թ. դեկտեմբերի 28-ի N 912-Ն որոշում /Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների առկա և հեռակա ուսուցման 2016-2017 ուսումնական տարվա մասնագիտությունների և ընդունելության քննությունների ցանկը հաստատելու մասին/

ԼՂՀ կառավարության 2015թ. դեկտեմբերի 28-ի N 910-Ն որոշում /Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների բակալավրիատի առկա ուսուցման վճարովի համակարգում սովորող՝ պաշտպանության բանակում զինվորական ծառայության մեջ և պահեստազորում գտնվող սպաների զավակ ուսանողների ուսման վարձավճարի փոխհատուցման կարգը հաստատելու մասին/

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015թ. նոյեմբերի 26-ի N1390-Ն որոշում /Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների առկա ուսուցմամբ բակալավրիատի ու անընդհատ և ինտեգրացված կրթական ծրագրերով 2016-2017 ուսումնական տարվա մասնագիտությունների և ընդունելության քննությունների ցանկը հաստատելու մասին/

2015թ. դեկտեմբերի 18-ի N277-Մ հրաման /ԼՂՀ բարձրագույն մասնագիտական կրթության մասնագիտությունների կրթական ծրագրերը հաստատելու մասին/, Հավելված 1 /Ցանկ ԼՂՀ բարձրագույն մասնագիտական կրթության (բակալավր ու անընդհատ և ինտեգրացված) մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի/, Հավելված 2  /Ցանկ ԼՂՀ բարձրագույն մասնագիտական կրթության (մագիստրոս) մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի/

Մասնագիտական կրթություն և գիտություն /տեղեկագիր, 2015թ./

2015 թվականի մարտի 30-ի N186-Ն որոշում /Հայաստանի Հանրապետության պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությանը հատկացվելիք 2015-2016 ուսումնական տարվա ընդունելության մասնագիտությունների և պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար) և բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների կողմից ուսման վարձի մասնակի զեղչի կիրառման իրավունքով (վճարովի) բակալավրի կրթական ծրագրով տեղերը մասին/

2015 թվականի մարտի 30-ի N185-Ն որոշում /ԼՂՀ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների 2015-2016 ուսումնական տարվա ընդունելության՝ ըստ մասնագիտությունների պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար) և բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների կողմից ուսման վարձի մասնակի զեղչի կիրառման իրավունքով (վճարովի) բակալավրի կրթական ծրագրով առկա ուսուցման տեղերը և հեռակա ուսուցման վճարովի տեղերը հաստատելու մասին/

Ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների նախորդ տարիների շրջանավարտների պետական նմուշի դիպլոմ ստանալու համար ամփոփիչ ատեստավորման քննությունների կազմակերպման և անցկացման ընթացակարգը հաստատելու մասին /2015 թվականի ապրիլի 1-ի N54-Մ հրաման/

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ /Ի գիտություն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների նախորդ տարիների շրջանավարտների/

ԼՂՀ կառավարության 2014թ. դեկտեմբերի 23-ի N893-Ն որոշում /ԼՂՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների առկա և հեռակա ուսուցման 2015-2016 ուսումնական տարվա մասնագիտությունների և ընդունելության քննությունների ցանկը հաստատելու մասին/

ՀՀ կառավարության 2014թ. N1343-Ն որոշում /Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների առկա և հեռակա ուսուցման 2015-2016 ուսումնական տարվա մասնագիտությունների և ընդունելության քննությունների ցանկը հաստատելու մասին/

ԼՂՀ կառավարության 2011թ. մայիսի 19-ի N293-Ն որոշում /Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությանը տրամադրվող՝ Հայաստանի Հանրապետության պետական բուհերում նպատակային անվճար տեղերի արդյունավետ օգտագործման մասին/

ԼՂՀ պետական և հավատարմագրված ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների հեռակա ուսուցման ընդունելության կարգը հաստատելու մասին /2014թ. հուլիսի 16-ի  N150-Ն հրաման/

ԼՂՀ կառավարության 2013թ. դեկտեմբերի 28-ի N970-Ն որոշում /ԼՂՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների առկա և հեռակա ուսուցման 2014-2015 ուսումնական տարվա մասնագիտությունների և ընդունելության քննությունների ցանկը հաստատելու մասին/

Արձագանքել

Ձեր E-mail հասցեն չի հրապարակվի:

Դուք կարող եք օգտագործել հետևյալ HTML թեգերն ու ատրիբուտները. <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>