Թափուր աշխատատեղեր

Գերմաներենի հարցաշար-բանավոր փուլ

ԱՀ նախադպրոցական և հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում առկա ուսուցչի թափուր տեղերի ցանկն՝ ըստ առարկաների և դպրոցների

2020-21 ուստարվա՝ ուսուցչի թափուր տեղերի մրցույթի գրավոր և բանավոր հարցաշարերը գտեք ստորև՝

Գրավոր-փուլի-հարցաշար-1

Բանավոր-փուլի-առարկայական-հարցաշար-5

ԱՀ հանրակրթական և նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում առկա թափուր տեղերի ցուցակն՝ ըստ դպրոցների ու առարկաների_2020

 

ԱՀ Քաշաթաղի շրջանի հանրակրթական դպրոցներում ուսուցիչների թափուր տեղերի համար հայտարարված մրցույթներ /արդիական է մինչև 30.03.2018թ./

ԱՀ Քաշաթաղի շրջանի հանրակրթական դպրոցներում ուսուցիչների թափուր տեղերի համար հայտարարված մրցույթներ /արդիական է մինչև 12.03.2018թ./

ԱՀ Շուշիի շրջանի հանրակրթական դպրոցներում ուսուցիչների թափուր տեղերի համար հայտարարված մրցույթներ /արդիական է մինչև 12.03.2018թ./

ԱՀ Հադրութի շրջանի հանրակրթական դպրոցներում ուսուցիչների թափուր տեղերի համար հայտարարված մրցույթներ  /արդիական է մինչև 05.03.2018թ./

ԱՀ Քաշաթաղի շրջանի պետական մանկապարտեզներում դաստիարակների թափուր տեղերի համար հայտարարված մրցույթներ /արդիական է մինչև 05.03.2018թ./

ԱՀ շրջանների հանրակրթական դպրոցներում ուսուցիչների թափուր տեղերի համար հայտարարված մրցույթներ /արդիական է մինչև 16.02.2018թ./

ԱՀ Քաշաթաղի շրջանի հանրակրթական դպրոցներում ուսուցիչների թափուր տեղերի համար հայտարարված մրցույթներ /արդիական է մինչև 05.02.2018թ./

ԱՀ Մարտակերտի շրջանի հանրակրթական դպրոցներում ուսուցիչների թափուր տեղերի համար հայտարարված մրցույթներ /արդիական է մինչև 02.02.2018թ./

ԱՀ շրջանների հանրակրթական դպրոցներում ուսուցիչների թափուր տեղերի համար հայտարարված մրցույթներ /արդիական է մինչև 02.02.2018թ./

ԱՀ շրջանների հանրակրթական դպրոցների ուսուցիչների և մանկապարտեզների դաստիարակների թափուր տեղերի համար հայտարարված մրցույթներ /արդիական է մինչև 14.01.2018թ./

ԱՀ Մարտունու շրջանի հանրակրթական դպրոցներում ուսուցիչների թափուր տեղերի համար հայտարարված մրցույթներ /արդիական է մինչև 29.12.2017թ./

ԱՀ շրջանների հանրակրթական դպրոցների ուսուցիչների և մանկապարտեզների դաստիարակների թափուր տեղերի համար հայտարարված մրցույթներ  /արդիական է մինչև 20.12.2017թ./

ԱՀ, Մարտակերտի, Հադրութի և Մարտունու շրջանների հանրակրթական դպրոցներում ուսուցիչների թափուր տեղերի համար հայտարարված մրցույթներ /արդիական է մինչև 01.12.2017թ./

ԱՀ Քաշաթաղի, Մարտակերտի և Ասկերանի շրջանների հանրակրթական դպրոցներում ուսուցիչների թափուր տեղերի համար հայտարարված մրցույթներ /արդիական է մինչև 01.12.2017թ./

ԱՀ Շուշիի շրջանի հանրակրթական-դպրոցներում ուսուցիչների թափուր տեղերի համար հայտարարված մրցույթներ /արդիական է մինչև 09.11.2017թ./

ԱՀ Շահումյանի շրջանի հանրակրթական դպրոցներում ուսուցիչների թափուր տեղերի համար հայտարարված մրցույթներ /արդիական է մինչև 23.10.2017թ./

ԼՂՀ Հադրութի շրջանի հանրակրթական դպրոցներում ուսուցիչների թափուր տեղերի համար հայտարարված մրցույթներ  /արդիական է մինչև 23.10.2017թ./

ԼՂՀ Ասկերանի շրջանի Սզնեքի միջնակարգ դպրոցի ռուսաց լեզվի ուսուցչի թափուր տեղի համար հայտարարված մրցույթ /արդիական է մինչև 23.10.2017թ./

ԼՂՀ Մարտակերտի շրջանի Քոլատակի միջնակարգ դպրոցի ուսուցիչների թափուր տեղերի համար հայտարարված մրցույթներ /արդիական է մինչև 23.10.2017թ./

ԼՂՀ Ասկերանի շրջանի Խնապատի պետական մանկապարտեզի դաստիարակի թափուր տեղի համար հայտարարված մրցույթ /արդիական է մինչև 20.10.2017թ./

ԼՂՀ Մարտակերտի շրջանի Կիչանի միջնակարգ դպրոցի դասվարի թափուր տեղի համար հայտարարված մրցույթ /արդիական է մինչև 18.10.2017թ./

ԼՂՀ Մարտակերտի շրջանի Կուսապատի միջնակարգ դպրոցի աշխարհագրության ուսուցչի թափուր տեղի համար հայտարարված մրցույթ /արդիական է մինչև 14.10.2017թ./

ԼՂՀ Ասկերանի շրջանի հանրակրթական դպրոցներում ուսուցիչների թափուր տեղերի համար հայտարարված մրցույթներ /արդիական է մինչև 06.10.2017թ./

ԼՂՀ Մարտակերտի շրջանի հանրակրթական դպրոցներում ուսուցիչների թափուր տեղերի համար հայտարարված մրցույթներ /արդիական է մինչև 30.09.2017թ./

ԼՂՀ Մարտակերտի շրջանի հանրակրթական դպրոցներում ուսուցիչների թափուր տեղերի համար հայտարարված մրցույթներ  /արդիական է մինչև 29.09.2017թ./

ԼՂՀ Քաշաթաղի շրջանի հանրակրթական դպրոցներում ուսուցիչների թափուր տեղերի համար հայտարարված մրցույթներ  /արդիական է մինչև 28.09.2017թ./

ԼՂՀ Մարտակերտի շրջանի հանրակրթական դպրոցներում ուսուցիչների թափուր տեղերի համար հայտարարված մրցույթներ /արդիական է մինչև 28.09.2017թ./

ԼՂՀ Մարտակերտի շրջանի հանրակրթական դպրոցներում ուսուցիչների թափուր տեղերի համար հայտարարված մրցույթներ /արդիական է մինչև 27.09.2017թ./

ԼՂՀ շրջանների և Ստեփանակերտ քաղաքի հանրակրթական դպրոցներում ուսուցիչների թափուր տեղերի համար հայտարարված մրցույթներ /արդիական է մինչև 25.09.2017թ./

ԼՂՀ Մարտակերտի շրջանի հանրակրթական դպրոցներում ուսուցիչների թափուր տեղերի համար հայտարարված մրցույթներ /արդիական է մինչև 22.09.2017թ./

ԼՂՀ Մարտակերտի շրջանի հանրակրթական դպրոցներում ուսուցիչների թափուր տեղերի համար հայտարարված մրցույթներ /արդիական է մինչև 21.09.2017թ./

ԼՂՀ Մարտակերտի շրջանի հանրակրթական դպրոցներում ուսուցիչների թափուր տեղերի համար հայտարարված մրցույթներ /արդիական է մինչև 04.09.2017թ./

Ստեփանակերտ քաղաքի հ.5 հիմնական դպրոցում ուսուցչի թափուր տեղի համար հայտարարված մրցույթ /արդիական է մինչև 25.08.2017թ./

ԼՂՀ Ասկերանի շրջանի հանրակրթական դպրոցներում ուսուցիչների թափուր տեղերի համար հայտարարված մրցույթներ /արդիական է մինչև 25.08.2017թ./

Ստեփանակերտ քաղաքի հ.9 հիմնական դպրոցում ուսուցչի թափուր տեղի համար հայտարարված մրցույթ /արդիական է մինչև 18.08.2017թ./

ԼՂՀ Շուշիի շրջանի հանրակրթական դպրոցներում ուսուցիչների թափուր տեղերի համար հայտարարված մրցույթներ /արդիական է մինչև 18.08.2017թ./

ԼՂՀ Քաշաթաղի շրջանի հանրակրթական դպրոցներում ուսուցիչների թափուր տեղերի համար հայտարարված մրցույթներ /արդիական է մինչև 18.08.2017թ./

ԼՂՀ Հադրութի շրջանի շրջանի հանրակրթական դպրոցներում ուսուցիչների թափուր տեղերի համար հայտարարված մրցույթներ /արդիական է մինչև 18.08.2017թ./

ԼՂՀ Մարտակերտի շրջանի հանրակրթական դպրոցներում ուսուցիչների թափուր տեղերի համար հայտարարված մրցույթներ/արդիական է մինչև 18.08.2017թ./

ԼՂՀ Շահումյանի շրջանի հանրակրթական դպրոցներում ուսուցիչների թափուր տեղերի համար հայտարարված մրցույթներ/արդիական է մինչև 18.08.2017թ./

ԼՂՀ Մարտունու շրջանի հանրակրթական դպրոցներում ուսուցիչների թափուր տեղերի համար հայտարարված մրցույթներ /արդիական է մինչև 18.08.2017թ./

Ստեփանակերտ քաղաքի հանրակրթական դպրոցներում ուսուցիչների թափուր տեղերի համար հայտարարված մրցույթներ /արդիական է մինչև 11.08.2017թ./