Հետադարձ կապ

ԱՀ ԿԳՄ նախարարի ընդունարան՝ 047-94-19-35

ԱՀ ԿԳՄ նախարարություն, ընդհանուր բաժին՝ 047- 94-17-84

ԱՀ ԿԳՄ նախարարություն, հանրակրթության բաժին՝ 047-94-91-24

ԱՀ ԿԳՄ նախարարություն,մասնագիտական կրթության բաժին՝ 047-94-11-39

ԱՀ ԿԳՄ նախարարություն, նախադպրոցական կրթության բաժին՝ 047-94-91-22

ԱՀ ԿԳՄ նախարարություն, էլ. հասցե՝ info.ah.kgsn@gmail.com